Program 10. januar 2017

Tid Foredrag Om foredraget Les mer om eller se video av foredraget
09:00 - 10:00 Registrering og kaffe
10:00 - 10:05

Velkommen til Mat og landbruk 2017!

Inger Lise Rettedal Aslak Bonde

Årets konferansierer, Inger Lise Rettedal og Aslak Bonde, ønsker velkommen til Mat og landbruk 2017!

Mer om foredraget
10:05 - 10:15

Mat og valg ´17

Trond Reierstad

Styreleder i Norsk landbrukssamvirke, Trond Reierstad, åpner Mat og landbruk 2017

Mer om foredraget
10:15 - 10:25

Landbrukets innovasjonscamp

Inger Solberg Fridtjof Unander

Inger Solberg fra Innovasjon Norge og Fridtjof Unander fra Norges forskningsråd kommer på Mat og landbruk 2017 for fortelle oss hva som skjer på landbrukets Innovasjonscamp.

Mer om foredraget
10:25 - 10:35

INNOVASJONSPRISEN 2017

Innovasjon er viktig for en konkurransedyktig landbruk- og matindustri. For tredje året på rad deler Norsk Landbrukssamvirke ut Innovasjonsprisen for å hedre personer eller foretak som våger å satse på innovasjoner innen bioøkonomi. Mer info kommer!  

Mer om foredraget
10:35 - 11:00

Hvordan bruke teknologi til å styrke egen konkurransekraft?

Torry Pedersen

Torry Pedersen kommer til Mat og landbruk 2017 for å fortelle om hvordan mediehuset VG har funnet nye forretningsmuligheter med ny teknologi. Kan landbruket lære noe av VG?

Mer om foredraget
playknappSe video
11:00 - 11:10

Har du koblet kua di til internett?

John Henrik Andersen

Microsoft har utviklet flere produkter rettet mot jordbruket. John Henrik Andersen er teknologidirektør i Microsoft Norge og kommer til Mat og landbruk 2017 for å fortelle oss om mulighetene i noen av disse produktene.

Mer om foredraget
playknappSe video
11:10 - 11:20

Big Data og norsk husdyravl

Sverre Bjørnstad

Sverre Bjørnstad, administrerende direktør i GENO, kommer til Mat og landbruk 2017 for å snakke om hvordan norsk avl ikke lenger kan lene seg på historisk gode data, men må utnytte mulighetene i Big Data

Mer om foredraget
11:20 - 11:30

Bioteknologier som endrer norsk husdyravl

Eli Grindflek

Eli Grindflek er forskningssjef i Norsvin og kommer til Mat og landbruk 2017 for å fortelle oss som hvilke teknologier Norsvin bruker for å forbedre avlen på gris, men også om hvilke teknologier som kan utfordre bransjen på sikt.

Mer om foredraget
11:30 - 12:00 PAUSE
12:00 - 12:10

Ressursutnyttelse og verdiskaping med kretsløpstenking

Eirik Selmer-Olsen

Selmer-Olsen kommer til Mat og landbruk for å snakke om hvordan landbruket i fremtiden må utfylle hverandre og hvordan vi må tenke nytt for å skape sirkulære mulighetsrom.

Mer om foredraget
12:10 - 12:20

Fôr for fremtiden

Anne Skuterud

Felleskjøpet Agri har mange spennende prosjekter på fremtidens dyrefôr. Styreleder Anne Skuterud kommer til Mat og landbruk 2017 for å fortelle oss om noen av dem.

Mer om foredraget
12:20 - 12:30

Økt verdiskaping for grønnsaker, poteter, frukt og bær

Anders Nordlund

Styreleder i Gartnerhallen, Anders Nordlund, kommer til Mat og landbruk 2017 for å snakke om mulighetene for økt verdiskaping for grønnsaker, poteter, frukt og bær.

Mer om foredraget
12:30 - 12:40

Nortura som en av Norges mest innovative selskaper

Arne Kristian Kolberg

Konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg, kommer til Mat og landbruk 2017 for å snakke om hvordan Nortura jobber med innovasjon for å bli mer konkurransedyktige i fremtidens marked.

Mer om foredraget
12:40 - 12:50

Skog 2.0 – Norske skogressurser i det grønne skiftet

Olav Veum

Skognæringen er på frammarsj etter år med industrinedleggelse. Krav om bruk av tre i drivstoff og bygg skaper muligheter. Blir skog 2.0 historien om økt råstoffeksport eller ny norsk industri.

Mer om foredraget
12:50 - 14:00 LUNSJ
14:00 - 14:15

Møkkarevolusjonen

Grete Sønsteby

Teknologien bak selskapet N2 Applied kan muliggjøre nødvendige klimakutt i landbruket. Med sin reaktor vil selskapet gi store og små bønder muligheten til å gjøre naturgjødsel mer effektiv og dermed bli selvforsynt med gjødsel. Hvilke muligheter kan dette bety for norsk landbruk?

Mer om foredraget
14:15 - 14:25

Landbruksrobotene inntar jordene

Pål From

Med landbruksrobotene vil norsk landbruk kunne bli fossilfri, fri for plantevernsmidler og mer tilrettelagt for norsk småskala landbruk. Forsker Pål From vil presentere landbruksroboten Thorvald.

Mer om foredraget
playknappSe video
14:25 - 14:35

Bonden som grønn energiprodusent

Egil Andersen

Antec Biogas har laget en biogassreaktor som er tre til fire ganger raskere enn andre biogassreaktorer. Reaktoren gjør det mulig for bonden å bli sin egen energi- og gjødselprodusent!

Mer om foredraget
14:35 - 14:45

Foods of Norway – fra tømmerstokk og brukte juletrær til husdyrfôr

Margareth Øverland

Professor Margareth Øverland kommer til Mat og landbruk 2017 for å snakke om norsk landbruks prestisjeprosjekt Foods of Norway.

Mer om foredraget
14:45 - 14:55

Vil husdyrene spise insekter?

David Drew

David Drew er en av gründerne bak AgriProtein – et Sør Afrikansk selskap som produserer dyrefôr av insekter. Drew kommer helt fra Sør Afrika for å fortelle oss om hans visjon for fremtidens husdyrfôr.

Mer om foredraget
14:55 - 15:05

Presisjonslandbruk gir bonden nye verktøy

John Arne Ulvan

Presisjonslandbruket har gjort sitt inntog i norsk landbruk. Konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan, vil fortelle oss om hvilke muligheter det vil gi for den norske bonden.

Mer om foredraget
15:05 - 15:15

PITCH INNOVASJONSCAMP

Foran hele Mat og landbruk skal deltakerne på Innovasjonscampen pitche hver sitt konsept. Vinneren vil få tildelt støtte til utvikling og forskning.

Mer om foredraget
15:15 - 15:45 Grønn pause fra Gartnerhallen
15:40 - 16:00

Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale

Jon Georg Dale

Den gang nyutnevnte landbruksminister Jon Georg Dale sjarmerte hele salen da han bestod utspørringen av kuas stykningsdeler på Mat og landbruk 2016. Er han like sjarmerende etter et år i jobben?

Mer om foredraget
16:00 - 16:15

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes

Lars Petter Bartnes

Lars Petter Bartnes er leder av Norges Bondelag og en selvskreven foredragsholder på Mat og landbruk 2017.

Mer om foredraget
16:15 - 17:15

DEBATT JORDBRUKSMELDINGEN

På Mat og landbruk får du den aller første store debatten om Regjeringens jordbruksmelding.

Mer om foredraget
17:15 - 21:00 Middag med småretter fra Nortura, Tine, Felleskjøpet ved NorgesMøllene og Honningcentralen.