Program

Tidspunkt Foredrag Foredragsholder
09:00 Registrering og kaffe
10:00

Velkommen til Mat og Landbruk 2020

Styreleder, Norsk Landbrukssamvirke

Hva er bærekraftig matproduksjon?

tba

Hvordan lykkes med økonomisk vekst og reduserte klimagassutslipp

Medlem i The Global Commission on the Economy and Climate.

Hva er bærekraftig arealbruk i Norge?

NIBIO

Hva slags mat vil framtidas forbrukere etterspørre?

Og vil de betale for bærekraft?

Partner, Opinion

12:00 - 13:00 Lunsj

Landbrukssamvirkenes rolle i en bærekraftig matproduksjon

Hva betyr dyrehelse for bærekraftig matproduksjon?

Administrerende direktør, Veterinærinstituttet

Grøntnæringas framtidsutsikter, muligheter og løsninger inn i det nye tiåret

Administrerende direktør, Gartnerhallen

Norges første nullutslippsgård?

Mære Videregående Skole

Unge tanker om bærekraft

Young Sustainable Impact

PITCH Innovasjonscamp

15:00 - 15:30 Pause

Norsk matproduksjon mot 2030

Landbruks- og matminister

Landbrukspodden LIVE

Kåring av vinner Innovasjonscamp 2020

Utdeling av Innovasjonsprisen 2020

Innovasjonsprisen går til en person eller foretak som tør å satse på innovasjon innen bioøkonomien.

Sigrid Bonde Tusvik

17:00 Middag og mingling
Oppdatert program postes fortløpende på denne siden.