Program

Tidspunkt Foredrag Foredragsholder
08:30 Registrering og kaffe
10:00

Velkommen til Mat og Landbruk 2020

Styreleder, Norsk Landbrukssamvirke

10:15

Hva er bærekraftig arealbruk i Norge?

NIBIO

10.45

Unge tanker om bærekraft

Young Sustainable Impact

11:00

Hvordan lykkes med økonomisk vekst og reduserte klimagassutslipp

Medlem i The Global Commission on the Economy and Climate.

11:20

Hva slags mat vil framtidas forbrukere etterspørre?

Og vil de betale for bærekraft?

Partner, Opinion

12:00 Lunsj
13:00

Landbrukssamvirkenes rolle i en bærekraftig matproduksjon

Panelsamtale

Daglig leder, Samvirkene

Konsernsjef, Nortura

Konsernsjef, Felleskjøpet Agri

Konsernsjef, TINE

13:25

Hva betyr dyrehelse for bærekraftig matproduksjon?

Administrerende direktør, Veterinærinstituttet

13:40

Grøntnæringas framtidsutsikter, muligheter og løsninger inn i det nye tiåret

Administrerende direktør, Gartnerhallen

13:55

Norges første nullutslippsgård?

Mære Videregående Skole

14:05

Presisjonslandbruk for en bærekraftig kornproduksjon

Felleskjøpet Agri

14:15

Klimarobust matproduksjon – på lag med jorda

Assisterende direktør og seniorforsker ved Telemarksforsking

14:25

Møkkarevolusjonen

N2 Applied

14:40

PITCH Innovasjonscamp

15:00 Pause
15:30

Regjeringas arbeid for bærekraftig og klimasmart norsk matproduksjon

Landbruks- og matminister

15:40

Bærekraft som konkurransefortrinn for norsk landbruk?

Leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

15:45

Betydningen av en velfungerende verdikjede for bærekraftig norsk matproduksjon

Leder, Norges Bondelag

15:50

Landbrukspodden LIVE

Programleder, Landbrukspodden

Landbruks- og matminister

Konsernsjef NorgesGruppen

Leder, Norges Bondelag

16:10

Utdeling av Landbrukets innovasjonspris 2020

Landbrukets innovasjonspris går til en person eller foretak som tør å satse på innovasjon innen bioøkonomien.

16:15

Debatt: Politikk for framtidas norske matproduksjon

Direktør nærings- og handelspolitikk i Nortura

Stortingsrepresentant og medlem i Høyres programkomité

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Stortingsrepresenat og medlem i Senterpartiets programkomité

Medlem i MDGs programkomité

16:40

Kåring av vinner Innovasjonscamp 2020

16:45

Sigrid Bonde Tusvik

17:00 Middag og mingling
Oppdatert program postes fortløpende på denne siden.