Program Mat og Landbruk 15. januar 2019 Oslo Plaza Hotell

Tidspunkt Foredrag Foredragsholder
09:00 - 10:00 Registrering og kaffe
10:00 - 10:10

Velkommen til Mat og Landbruk 2019

Bonde

Bonde

10:10- 10:40

Det globale landbruket 2050

Global Head of Agribusiness KPMG, New Zealand

10:40 - 11.00

Klimaet i fremtiden

Direktør av Cicero, senter for klimaforskning

11:00 - 11:30

Hvordan være en god bonde også i fremtiden?

Sauebonde, forfatter og rådgiver for UNESCOs verdensarvprogram

11:30 - 11:50

Slik skal vi utnytte ressursgrunnlaget i Norge?

Politisk kommentator

Leder av næringskomiteen, Stortinget

11:50 - 12:00

Høydepunktet fra NHOs årskonferanse

Avlskonsulent i Geno

12:00 - 13:00 LUNSJ!
13:00 - 13:20

Hvordan gjøre bærekraft lønnsomt?

President i NHO

13:20 - 13:40

Hvordan jobber IKEA med bærekraft?

Bærekraftsjef i IKEA

13:40 - 13:50

Er forbrukerne egentlig opptatt av miljø og klima?

Forbruker og leder for @spisoppmaten

13:50 - 14:20

Debatt om bærekraft med dagligvaretoppene

Administrerende direktør for Norgesgruppen

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i REMA 1000

Leder for miljø i Coop Norge

Politisk kommentator

14:20 - 14:30

PITCH Landbrukets Innovasjonscamp

14:30 - 15:00 Pause
15:00 - 15:20

Hva er landbrukets muligheter i bioøkonomien?

Direktør i Innovasjon Norge

15:20 - 15:40

Hvordan jobber Europa med bioøkonomi?

Direktør for industriell bioteknologi i EuropeBio

15:40 - 16:00

Restaurant REST: Luksusmat laget av rester

Styreleder i Restaurant REST

16:00 - 16:15

Innlegg fra Landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister

16:15 - 16:45

Landbrukspodden LIVE med Bård Hoksrud og Lars Petter Bartnes

Programleder for Landbrukspodden

Landbruks- og matminister

Leder av Norges Bondelag

16:45 - 16:50

Kåring av vinner av Innovasjonscamp 2019

16:50 - 17:00

Utdeling av Landbrukets Innovasjonspris 2019

17:00 - 20:00 MIDDAG