Program Mat og Landbruk 15. januar 2019 Oslo Plaza Hotell

Tidspunkt Foredrag Foredragsholder
09:00 - 10:00 Registrering og kaffe
10:00

Velkommen til Mat og Landbruk 2019

10:00 - 10:45

Det globale landbruket 2050

Global Head of Agribusiness KPMG, New Zealand

10:45 - 11:15

Hvordan vil klima se ut om 10-20 år?

Direktør av Cicero, senter for klimaforskning

11:15 - 12:00

Hvordan være en god bonde også i fremtiden?

Sauebonde, forfatter og rådgiver for UNESOCs verdensarvprogram

12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 13:30

Hvordan gjøre bærekraft lønnsomt?

Fungerende admin. direktør i NHO

13:30 - 13:50

Hvordan jobber IKEA med bærekraft?

Bærekraftsjef i IKEA

13:50 - 14:00

Er forbrukerne egentlig opptatt av miljø og klima?

Forbruker og leder for @spisoppmaten

14:00 - 14:30

Debatt om bærekraft med dagligvaretoppene

Administrerende direktør for Norges gruppen

Direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Reitan Gruppen

Direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Coop Norge

14:30 - 15:00 Pause
15:00 - 15:20

Hva er landbrukets muligheter i bioøkonomien?

Direktør i Innovasjon Norge

15:20 - 15:40

Hvordan jobber Europa med bioøkonomi?

Direktør for industriell bioteknologi i EuropeBio

15:40 - 16:00 Mer info kommer
16:00 - 16:30

Landbrukspodden LIVE

Programleder for Landbrukspodden

16:30 - 16:45

Utdeling av Innovasjonsprisen 2019

16:45 - 22:00 Middag