Landbrukets innovasjonspris 2020

For sjette året på rad deler Norsk Landbrukssamvirke ut Landbrukets innovasjonspris til en person eller foretak som tør å satse på innovasjon innen bioøkonomien. 

– Innovasjon er viktig for et konkurransedyktig norsk landbruk. Derfor deler vi ut en pris til de som tør å satse på nye ideer og innovasjoner, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

De tre nominerte til Landbrukets innovasjonspris 2020 er Splitkon, Folvengaard og Arbaflame.

Les mer om de nominerte til Landbrukets innovasjonspris her.

I 2019 gikk prisen til Mimiro, som utvikler løsninger for automatisk datainnsamling fra fjøs og jorder som deretter hentes inn i felles dataplattform for å gi bedre beslutningsstøtte for bonden.

Tidligere vinnere av prisen er Soil Steam International Mære Landbruksskole for sitt klimaarbeid, SpermVital og landbruksroboten Asterix.

Kriterier Landbrukets innovasjonspris

  1. Innovasjonen skal være et konkret resultat av forskning og utvikling innen landbruk eller matindustrien og skal være et bidrag i bioøkonomien.
  2. Innovasjonen må dekke en etterspørsel eller bidra til å skape et marked.
  3. Eksempler på kandidater til innovasjonsprisen kan være nye produkter fra tradisjonelle råstoff eller nye produksjonsmetoder som sørger for mer komplett resirkulering, bedre råstoffutnytting eller reduserte klimagassutslipp eller forurensning.