Innovasjonsprisen 2019

For femte året på rad deler Norsk Landbrukssamvirke ut Innovasjonsprisen til en person eller foretak som tør å satse på innovasjon innen bioøkonomien.

Kriterier Innovasjonsprisen

  1. Innovasjonen skal være et konkret resultat av forskning og utvikling innen landbruk eller matindustrien og skal være et bidrag i bioøkonomien.
  2. Innovasjonen må dekke en etterspørsel eller bidra til å skape et marked.
  3. Eksempler på kandidater til innovasjonsprisen kan være nye produkter fra tradisjonelle råstoff eller nye produksjonsmetoder som sørger for mer komplett resirkulering, bedre råstoffutnytting eller reduserte klimagassutslipp eller forurensning.