Innovasjonsprisen 2018

For fjerde året på rad deler Norsk Landbrukssamvirke ut Innovasjonsprisen for å hedre personer eller foretak som våger å satse på innovasjoner innen bioøkonomi.

Det er åpent for alle å fremme forslag til kandidater. Kjenner du til noen prosjekter eller bedrifter som passer kriteriene under håper vi du vil sende inn en nominasjon!

Les mer om fjorårets nominerte her

Kriterier Innovasjonsprisen

  1. Innovasjonen skal være et konkret resultat av forskning og utvikling innen landbruk eller matindustrien og skal være et bidrag i bioøkonomien.
  2. Innovasjonen må dekke en etterspørsel eller bidra til å skape et marked.
  3. Eksempler på kandidater til innovasjonsprisen kan være nye produkter fra tradisjonelle råstoff eller nye produksjonsmetoder som sørger for mer komplett resirkulering, bedre råstoffutnytting eller reduserte klimagassutslipp eller forurensing.

Send inn en nominasjon