Innovasjonsprisen 2018

For fjerde året på rad deler Norsk Landbrukssamvirke ut Innovasjonsprisen til en person eller foretak som tør å satse på innovasjon innen bioøkonomien.

De nominerte til Innovasjonsprisen 2018 er..

Soil Steam International for å ha utviklet en nyskapende maskin som bruker vanndamp som alternativ til kjemikalier for å rense jordbruksjord for sopp, ugress og nematoder.

NoFence for utviklingen av virtuelle gjerder for beitedyr på utmarksbeite.

Grisebonde Olav Røysland fra Jæren for sin satsing på nye løsninger for bedre ressursutnyttelse og klimasmart matproduksjon.

Vinneren av Innovasjonsprisen avsløres på konferansen Mat og Landbruk 16. januar 2018 på Ullevål Business Class.

Kriterier Innovasjonsprisen

  1. Innovasjonen skal være et konkret resultat av forskning og utvikling innen landbruk eller matindustrien og skal være et bidrag i bioøkonomien.
  2. Innovasjonen må dekke en etterspørsel eller bidra til å skape et marked.
  3. Eksempler på kandidater til innovasjonsprisen kan være nye produkter fra tradisjonelle råstoff eller nye produksjonsmetoder som sørger for mer komplett resirkulering, bedre råstoffutnytting eller reduserte klimagassutslipp eller forurensning.