Foredrags­holdere

Amund Grytting

Co-founder & COO • Young Sustainable Impact

Elisabeth Sæther

Programleder • Landbrukspodden

Olaug Bollestad

Landbruks- og matminister • Regjeringen

Runar Hollevik

Konsernsjef • NorgesGruppen

Lars Petter Bartnes

Leder • Norges Bondelag

Kjell Rakkenes

Direktør nærings- og handelspolitikk • Nortura

Margret Hagerup

Medlem i programkomiteen • Høyre

Terje Riis-Johansen

Medlem i programkomiteen • Senterpartiet

Kristin Skogen Lund

Kommisjonsmedlem • The Global Commission on the Economy and Climate.

Gaute Lenvik

Administrerende direktør • Veterinærinstituttet

Sigrid Bonde Tusvik

Komiker og samfunnsdebattant •

Ole Petter Nyhaug

Trendanalytiker •

Arne Bardalen

Seniorrådgiver • NIBIO

Solveig Svardal

Assisterende direktør og seniorforsker • Telemarksforsking