Foredrags­holdere

Kristin Skogen Lund

Kommisjonsmedlem • The Global Commission on the Economy and Climate.

Arne Bardalen

Seniorrådgiver • NIBIO

Sigrid Bonde Tusvik

Komiker og samfunnsdebattant •

Ole Petter Nyhaug

Trendanalytiker •

Elisabeth Sæther

Programleder • Landbrukspodden

Olaug Bollestad

Landbruks- og matminister • Regjeringen

Runar Hollevik

Konsernsjef • NorgesGruppen

Lars Petter Bartnes

Leder • Norges Bondelag

Janne Log

Daglig leder • Samvirkene

Gunnar Hovland

Konsernsjef • TINE SA

Anne Marit Panengstuen

Konsernsjef • Nortura SA

John Arne Ulvan

Konsernsjef • Felleskjøpet Agri SA

Kjersti Hoff

Leder • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Elisabeth Morthen

Administrerende direktør • Gartnerhallen

Kåre Gunnar Fløystad

BD Agronomy • N2 Applied

Amund Grytting

Co-founder & COO • Young Sustainable Impact

Kjell Rakkenes

Direktør nærings- og handelspolitikk • Nortura

Margret Hagerup

Medlem i programkomiteen • Høyre

Nils Kristen Sandtrøen

Stortingsrepresentant • Arbeiderpartiet

Sigbjørn Gjelsvik

Medlem i programkomiteen • Senterpartiet

Ole-Jacob Christensen

Medlem i programkomiteen • Miljøpartiet de grønne

Gaute Lenvik

Administrerende direktør • Veterinærinstituttet

Amund Dønnum

Prosjektleder • Felleskjøpet Agri

Solveig Svardal

Assisterende direktør og seniorforsker • Telemarksforsking

Tove Hatling Jystad

Utviklingsleder • Mære Landbruksskole