Møkkarevolusjonen

N2 Applied vil gjøre norske bønder selvforsynt med klimavennlig gjødsel, ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

Med N2 Applied sin metode kan bøndene produsere gjødselene hjemme på egen gård. Metoden gir lavere utslipp av ammoniakk og drivhusgasser, og reduserer kostnaden.

BD Agronomy i N2 Applied, Kåre Gunnar Fløystad, kommer til Mat og Landbruk 2020 for å fortelle mer om møkkarevolusjonen!

Kåre Gunnar Fløystad

BD Agronomy

N2 Applied

Kåre Gunnar Fløystad jobber i N2 Applied. Han har bakgrunn som fagsjef i Zero, og har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU.