Klimarobust matproduksjon – på lag med jorda

Både ekstreme nedbørsmengder og ekstreme tørkeperioder har satt sitt preg på norske avlinger de seneste årene. Hvordan kan matproduksjonen tilpasses vår nye klimavirkelighet?

Solveig Svardal

Assisterende direktør og seniorforsker

Telemarksforsking

Solveig Svardal er assisterende direktør og seniorforsker ved Telemarksforsking, der hun blant annet jobber med regional utvikling, landbruk og reiseliv.

Hun har nettopp ledet et prosjekt om hvordan kornproduksjonen i Vestfold og Telemark kan bli mer klimarobust, slik at det er mulig å holde oppe den regionale matproduksjonen.