Hvordan lykkes med økonomisk vekst og reduserte klimagassutslipp

 

Kristin Skogen Lund er best kjent som administrerende direktør i Schibsted, og for sine tidligere lederstillinger i blant andre NHO og Telenor. Men hun er også ett av to norske medlemmer i The Global Comission on the Economy and Climate.

Kommisjonen er et internasjonalt initiativ som jobber for å finne løsninger på hvordan verden skal oppnå både økonomisk vekst og redusere klimautslipp i fremtiden, og det er nettopp dette Skogen Lund skal snakke om når hun gjester scenen under Mat og Landbruk 2020.

– Vi når ikke klimamål og bærekraftmål uten at verdiskaping, økonomisk vekst og jobbskaping kombineres med ressurseffektivitet og mindre utslipp. Kommisjonen arbeider for en slik utvikling, sier Skogen Lund.

Kjøp billett til Mat og Landbruk 2020 her

Kommisjonen publiserte rapporten The New Climate Economy i fjor vinter. Her ble landbruket trukket fram som en viktig fremtidsnæring.

– Bærekraftsperspektivet vil endre alt fra nå av. Stikkord som ressurseffektivitet, fornybare ressurser og kretsløp er helt sentrale, og alle næringer må prioritere bærekraft om de skal være levedyktige i fremtiden, sier Skogen Lund.

Les mer om The New Climate Economy på landbruk.no

Kristin Skogen Lund

Kommisjonsmedlem

The Global Commission on the Economy and Climate.

Konsernsjef i Schibsted. Tidligere adm.dir. i NHO og Aftenposten, og konserndirektør i Telenor.