Hva slags mat vil framtidas forbrukere etterspørre?

Og er de egentlig villige til å betale for bærekraft?

Dette er spørsmålene Ole Petter Nyhaug skal gi oss sine svar på når han gjester Mat og Landbruk 2020.

– Det skjer ganske store endringer om dagen i nordmenns mat- og drikkepreferanser. Men kanskje ikke akkurat på den måten man skulle tro dersom man lar seg lede av hva som får mest oppmerksomhet i mediene. Vi hører om klima og miljø, om autentisk og naturlig mat og mye annet. Men hva er sannheten, og hvor er nordmenns preferanser egentlig på vei de neste fem årene? spør Ole Petter.

Ole Petter Nyhaug

Trendanalytiker

Nyhaug er i dag kreativ leder og partner i Opinion med ansvar for trendanalyse og innovasjon, og en etterspurt foredragsholder innen forbrukeratferd og trender.