Hva er bærekraftig arealbruk i Norge?

Tidligere i år la FNs klimapanel (IPCC) fram en ny spesialrapport om temaet klimaendringer og landarealer. Rapporten dokumenterer betydningene arealet har for utslipp av klimagasser, for å løse klimautfordringene, for naturmangfold og for matsikkerhet.

– Rapporten er særlig viktig fordi den viser oss hvor viktig forvaltning av landarealene er for å mestre alle disse utfordringene, sier Arne Bardalen.

Han har nå satt IPCC-rapporten i en norsk kontekst for å få en bedre forståelse av sammenhengene mellom matsikkerhet, klimaendringer og bruk av landarealer, og vil presentere sine funn under årets konferanse.

Arne Bardalen

Seniorrådgiver

NIBIO

Arne Bardalen er en av landets fremste eksperter på temaene matsikkerhet, klimarisiko og arealbruk.