Hva betyr dyrehelse for bærekraftig matproduksjon?

– Hensyn til klima er blant hovedargumentene for at noen kutter kjøtt fra menyen. Alt tyder likevel på at det i framtiden fortsatt vil bli spist kjøtt både i Norge og i verden for øvrig. Når forbruk av kjøtt skal drøftes, er det imidlertid viktig å ha med kunnskapen om at norsk kjøtt produseres mer klimavennlig enn kjøtt fra de fleste andre land i verden, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

Han kommer til Mat og Landbruk 2020 for å snakke om betydningen av dyrehelse for bærekraftig matproduksjon.

I følge Lenvik er dyrehelse og klima to sider av samme mynt:

– Omregnet i såkalte CO2-enheter pr. kilo produsert storfekjøtt ligger verden i snitt på 46, mens Norge ligger på rundt 17. Klimagassutslippet til den norske kua er derfor en tredjedel sammenlignet med storfe på verdensbasis. Også for svin og sau ligger Norge klart lavere enn gjennomsnittet, sier han.

Gaute Lenvik

Administrerende direktør

Veterinærinstituttet