Debatt: Politikk for framtidas norske matproduksjon

Representanter fra de politiske partienes programkomiteer møtes til debatt under Mat og Landbruk.

Hvilke ambisjoner har de ulike partiene for norsk landbruk og matindustri? Hva tenker de om sin eksisterende politikk på feltet, og hvilke behov ser de for å fremme ny politikk i sine kommende partiprogrammer?

Kjell Rakkenes

Direktør nærings- og handelspolitikk

Nortura

Kjell Rakkenes er direktør nærings- og handelspolitikk i Nortura, og vil lede den politiske debatten under Mat og Landbruk 2020.

Margret Hagerup

Medlem i programkomiteen

Høyre

Hagerup er stortingsrepresentant for Høyre, og ansvarlig for landbruks- og næringspolitikk i Høyres programkomité.

Nils Kristen Sandtrøen

Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet

Nils Kristen Sandtrøen er stortingsrepresentant, medlem i næringskomiteen og landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet

Sigbjørn Gjelsvik

Medlem i programkomiteen

Senterpartiet

Gjelsvik er stortingsrepresentant og medlem i Finanskomiteen for Senterpartiet, og medlem i partiets programkomité

Ole-Jacob Christensen

Medlem i programkomiteen

Miljøpartiet de grønne

Christensen er medlem i MDGs programkomité, fylkesstyremedlem i MDG og småbruker.