Bærekraft som konkurransefortrinn for norsk landbruk?

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, bidrar som innleder under Mat og Landbruk 2020.

I sitt innlegg vil hun blant annet legge vekt på hvordan kunnskap om mat og landbruk øker verdien av norsk mat på norsk ressurser, og hvordan langvarig målretta husdyravl gir friske dyr og lav antibiotikabruk.

Kjersti Hoff

Leder

Norsk Bonde- og Småbrukarlag