Slik skal Mære bli Norges første nullutslippsgård

Er det mulig å drive en gård med netto nullutslipp? Det er ambisjonen for den videre utviklingen av Mære landbruksskole. 

Foto: Camerat og Mære landbruksskole

Mære landbruksskole har en mer en hundreårig lang historie, og sterk tradisjon for arbeid med innovasjon, forskning og utvikling i tilknytning til jordbruk, klima og energi.

Skolens visjon er å bli en nullutslippsgård.

– Skolen samarbeider med forskningsmiljø og gårdbrukere for å finne små og store tiltak som kan redusere utslipp fra skolens aktivitet. Riktig bruk og produksjon av energi, samt agronomiske tiltak i fjøs og på jordet står i fokus, sier Tove Hatling Jystad, utviklingsleder ved Mære landbruksskole.

Hatling Jystad, som i tillegg driver egen gård med melk- og kornproduksjon, kommer til Mat og Landbruk 2020 for å fortelle om det spennende arbeidet som nå er igangsatt på Mære.

Samarbeider med NTNU og SINTEF

Mære landbruksskole ble nylig valgt som nytt pilotområde i FME ZEN. Det betyr at forskningssenteret, som ledes av NTNU og SINTEF, vil se på mulighetene for å redusere klimautslippene i forbindelse med driften av gårdsanlegget ned mot null.

Skolen vant i 2015 Landbrukets innovasjonspris for sin satsing på grønn energi. I løpet av de senere årene har de blant annet laget nærvarmeanlegg basert på energihøsting fra tomatveksthus, bygget nytt melkefjøs i tre som er naturlig klimatisert, ammekufjøs med takintegrert solcelleanlegg og nytt hybelbygg med passivhusstandard og solcelles.

– Utviklingsavdelingen ved Mære har hvert år cirka 1000 gårdbrukere og lokalmatprodusenter på ulike kompetansetiltak. Vi tilbyr kompetanse innen lokalmat, tradisjonelt jordbruk og skogbruk samt klima og energi, sier Hatling Jystad.

Nå skal landbruksskolen altså samarbeide med NTNU, SINTEF, NTE (Nord Trøndelag Elektrisitetsverk) og Trøndelag fylkeskommune om å bli en ny, nasjonal innovasjonsarena.

– Gjennom å samle ulike kompetansemiljø rundt en felles visjon om nullutslippsgården, vil ulike erfaringer kunne bidra til økt bærekraft innen en viktig sektor, sier Hatling Jystad.

Hør Tove Hatling Jystad fortelle om arbeidet med nullutslippsgården Mære på Mat og Landbruk 2020, 14. januar på Oslo Plaza! Billetter finner du her