Landbrukssamvirkenes rolle i en bærekraftig matproduksjon

Hvilken rolle skal landbrukssamvirkene spille i framtidas norske matproduksjon? Konsernsjefene i noen av landets største samvirkeselskaper tar praten på Mat og Landbruk 2020.

Med over 13 000 ansatte og mer enn 62 milliarder kroner i omsetning bidrar de tre landbrukssamvirkene Felleskjøpet Agri, Nortura og TINE  til stor sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Det innebærer også stor makt til å forme framtidas matproduksjon i Norge.

På Mat og Landbruk 2020, 14. januar på Oslo Plaza,  samles konsernsjefene i de tre selskapene; John Arne Ulvan, Anne Marit Panengstuen og Gunnar Hovland, til panelsamtale om hvordan de ønsker å bidra til en bærekraftig matproduksjon i Norge.

– Jeg gleder meg til å høre mer om disse tre selskapenes bærekraftstrategier, og hvilke løsninger og konkrete planer de har for det kommende tiåret, sier Janne Log, daglig leder i Samvirkene. Hun skal lede panelsamtalen mellom de tre konsernsjefene.

Janne Log, daglig leder i Samvirkene, vil lede panelsamtalen mellom konsernsjefene. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

– Godt omdømme og langsiktig, nasjonalt eierskap går hånd i hånd

De tre landbrukssamvirkene er til sammen eid av mer enn 70 000 norske bønder. Nettopp eierskap, og betydningen det har for bærekraftig utvikling, er et tema Log brenner sterkt for.

– Økende maktkonsentrasjon og ulikhet gjør at eierskap nå er et av de viktigste næringspolitiske spørsmålene, og bevisstheten om temaet øker, sier Log.

Hun viser til Ipsos store omdømmekåring, hvor både TINE og Felleskjøpet har fått gode plasseringer.

– Dette viser at godt omdømme og langsiktig, nasjonalt eierskap går hånd i hånd. Dette kan med andre ord innebære et fortrinn for landbrukssamvirkene, og jeg ser fram til å høre konsernsjefenes betraktninger rundt temaet på Mat og Landbruk 2020, avslutter Log.

Kjøp billett til Mat og Landbruk 2020 her