Landbrukets innovasjonscamp handler om ressurser på avveie

For fjerde gang arrangeres Landbrukets innovasjonscamp. Denne gangen skal deltakerne finne nye bruksområder for ressurser på avveie.

Landbrukets innovasjonscamp arrangeres for fjerde gang, med Norsk Landbrukssamvirke, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og NCE Heidner Biocluster på arrangørlaget.

– I år er ressurser på avveie tema for campen. Landbruket er gode på å forvalte ressursene sine. Likevel kan enda bedre utnyttelse bidra til reduserte klimagassutslipp, ivaretakelse av naturmangfold og økt verdiskaping, sier fagsjef for næringspolitikk og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Fremtidens landbruk er et sirkulært landbruk

Med årets tema er målet å finne nye løsninger for bedre utnyttelse av ressurser.

– Et enda mer sirkulært landbruk er definitivt fremtiden. Deltakerne skal utvikle ideer for hvordan sidestrømmer og ressurser som i dag er på avveie i norsk matproduksjon skal bli til nye og verdifulle innovative løsninger, produkter eller tjenester, forklarer Klepp.

Landbrukets innovasjonscamp er starten på en innovasjonsprosess

Landbrukets innovasjonscamp er en samling over totalt fire dager der mennesker med ulik fagbakgrunn kommer sammen for å finne en eller flere løsninger på et problem. En innovasjonscamp er bare starten på en innovasjonsprosess.

– Dette er fjerde gangen vi arrangerer Landbrukets innovasjonscamp. Vi ser at campen inspirerer til innovasjon og det er det vi prøver å oppnå. Vi kan ikke redde verden på fire dager, men vi kan komme nærmere gode løsninger, sier Klepp.

Les mer: Landbrukets innovasjonscamp skaper realistiske ideer av høy kvalitet

Utviklingsstøtte til campens beste ideer

Deltakerne på campen skal møtes to ganger før jul. Tredje og siste samling finner sted parallelt med Mat og Landbruk 2020.

Løsningene fra Landbrukets innovasjonscamp skal presenteres foran hele Mat og Landbruk 2020 og vurderes av en jury. De to beste løsningene premieres med utviklingsstøtte på hele 400 000,- kroner hver fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Vil du få med deg ideene som kommer ut av Landbrukets innovasjonscamp 2020? Kjøp billett til Mat og Landbruk