Dette skjer på Mat og Landbruk 2020

Hva er bærekraftig matproduksjon når vi legger norske forhold til grunn? Det er spørsmålet som ligger til grunn for det innholdsrike programmet på årets viktigste møteplass for mat- og landbruksnæringen; Mat og Landbruk 2020.

Mat og Landbruk er årets største møteplass for aktører langs hele verdikjeden for norsk mat. Årets tema er «Bærekraftig mat på norsk – 10 sesonger til 2030».

– Vi har kun 10 år på oss før FNs bærekraftsmål skal være nådd og før det norske jordbrukets klimautslipp skal være redusert med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Med årets program vil vi se nærmere på premissene for å utvikle en mest mulig bærekraftig matproduksjon med utgangspunkt i norske forhold og forutsetninger, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Temaet vil bli belyst fra ulike perspektiver, med innlegg fra blant andre næringslivsleder Kristin Skogen Lund, trendanalytiker Ole Petter Nyhaug, biolog og medlem i IPBES’ ekspertgruppe Trine Hay Setsaas, matsikkerhets- og arealekspert Arne Bardalen og komiker Sigrid Bonde Tusvik.

Se hele programmet for Mat og Landbruk 2020 her

Mat og Landbruk gir kunnskap og inspirasjon til å utvikle landbruket

Selv om klima og miljø er én sentral dimensjon ved bærekraftig utvikling, rommer det populære begrepet også flere elementer.

Med foredrag som tematisk spenner fra dyrehelse og presisjonslandbruk til klimarobust kornproduksjon og grøntnæringas framtidsutsikter, legger programmet opp til et bredt og grundig blikk på ulike elementer ved bærekraftig matproduksjon.

– Vi håper at dette kan gi deltakerne både ny kunnskap og inspirasjon til å ta fatt på det viktige arbeidet med å utvikle landbruksnæringen i tida framover, sier Hedstein.

Se foredragsholderne du får oppleve på scenen under Mat og Landbruk

Premissgivere og beslutningstakere møtes på Mat og Landbruk

Flere panelsamtaler og debatter står også på agendaen gjennom dagen.

Bærekraftsstrategier og -tiltak hos de tre største landbrukssamvirkene står i fokus når konsernsjefene Gunnar Hovland, Anne Marit Panengstuen og John Arne Ulvan, fra henholdsvis TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri, møtes til samtale.

Kjedemakt, regjeringsmakt og bondemakt møtes i Landbrukspoden LIVE for å diskutere hvilke grep som må til for å gjøre norsk landbruk enda mer bærekraftig. For hvem sitter egentlig med makta for å få det til å skje? Konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik og landbruks- og matminister Olaug Bollestad møter Bondelagsleder Lars Petter Bartnes til debatt, ledet av Landbrukspoddens programleder Elisabeth Sæther.

Også beslutningstakere i politiske partiene vil bli utfordret på sine ambisjoner. Det blir debatt mellom politikerne som i disse dager strever med å meise ut nye partiprogrammer, nemlig medlemmer fra partienes programkomiteer.

Landbrukets innovasjonspris deles ut for femte gang

Et fast innslag på programmet under Mat og Landbruk er utdelingen av Landbrukets innovasjonspris til en bedrift eller personer som tør å satse på nye innovasjoner innen bioøkonomi.

Årets kandidater er Splitkon, Folvengaard og Arbaflame. De har alle til felles at de satser tungt på klima og bærekraft.

– Årets kandidater er representanter for bønder og bedrifter som tør å tenke nytt og som har full ressursutnyttelse og bærekraft som en viktig del av virksomheten, sier Hedstein.

Les mer: Her er de nominerte til Landbrukets innovasjonspris 2020!

Heder, ære og utviklingsmidler til de mest innovative løsningene

For fjerde gang arrangeres Landbrukets innovasjonscamp. Campen er en samling der mennesker med ulike fagbakgrunn kommer sammen for å finne en eller flere løsninger på et problem.

Denne gangen skal deltakerne finne nye bruksområder for ressurser på avveie.

– I år er ressurser på avveie tema for campen. Landbruket er gode på å forvalte ressursene sine. Likevel kan enda bedre utnyttelse bidra til reduserte klimagassutslipp, ivaretakelse av naturmangfold og økt verdiskaping, forteller Hedstein.

Les mer: Landbrukets innovasjonscamp handler om ressurser på avveie

Løsningene fra Landbrukets innovasjonscamp skal presenteres foran hele Mat og Landbruk 2020 og vurderes av en jury. De to beste løsningene premieres med utviklingsstøtte på hele 400 000,- kroner hver fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Se hele programmet til Mat og Landbruk 2020 og meld deg på her