Bærekraftig kornproduksjon med presisjonslandbruk

Med sin storsatsing på presisjonslandbruk skal Felleskjøpet Agri bidra til økt lønnsomhet og mer bærekraftig norsk kornproduksjon.

Amund Dønnum fra Felleskjøpet Agri kommer til konferansen Mat og Landbruk på Oslo Plaza 14. januar 2020 for å fortelle om Felleskjøpets store satsing på presisjonslandbruk.

– Innenfor rammene av markedsordningen er det spesielt tre områder som er viktig for lønnsomhet i verdikjeden og for den enkelte kornprodusent; rasjonalitet, kvalitet og volum, forteller Dønnum.

Vil bidra til økt lønnsomhet i verdikjeden for korn

Felleskjøpet Agri har nå satt i gang et nytt prosjekt, der presisjonslandbruk skal bidra til nettopp økt lønnsomhet i hele verdikjeden for korn.

Presisjonslandbruk handler om å bruke avansert teknologi til å skreddersy behandlingen av jord og vekster på ulike deler av et skifte – akkurat når det trengs. Dette gir mindre miljøpåvirkning og økte avlinger.

– En unik egenskap ved landbruket er mengden data som nå genereres. Dette være seg maskindata fra arbeid på skifter, jorddata, værdata, data om innsatsfaktorer, varslingsdata for sykdom og skadegjørere med mer. Hvis vi evner å koble denne informasjonen til en leveranse representerer dette en fantastisk mulighet for å virkelig skape innsikt ned på skiftenivå, sier Dønnum.

Ny presisjonsteknologi gir bonden innsikt på skiftenivå

Målet er å gjøre den nye teknologien lett tilgjengelig for bonden, slik at kornproduksjonen kan bli mer ressurseffektiv og bærekraftig.

– For den enkelte kornprodusent ønsker vi et motiverende og mulighetsorientert fokus i kornvirksomheten og Felleskjøpets mål er derfor å kunne gi kornbonden grunnlag og innsikt for å øke avlingen på sine skifter, avslutter Dønnum.

Vil du høre mer om Felleskjøpet Agris satsing på presisjonslandbruk? Kjøp billett til Mat og Landbruk 2020 her