Klimarobust matproduksjon – på lag med jorda

Både ekstreme nedbørsmengder og ekstreme tørkeperioder har satt sitt preg på norske avlinger de seneste årene. Hvordan kan matproduksjonen tilpasses vår nye klimavirkelighet?

85 prosent av all klimaforskning i landbruket handler om hvordan bonden kan kutte klimagassutslipp.

– Det er viktig, men det er minst like viktig å se på hvordan man kan opprettholde, og helst øke matproduksjonen når klima og vær har endra seg slik vi har sett de siste åra, sier Solveig Svardal.

Hun kommer til Mat og Landbruk 2020 for å fortelle om Telemarksforsknings prosjekt for mer klimarobust kornproduksjon.

Etter å ha intervjuet kornprodusenter i Vestfold og Telemark kan Svardal summere opp:

– Det er forskjell på å produsere mat og å produsere spiker. Vi må jobbe med jord, ikke mot.

Solveig Svardal er assisterende direktør og seniorforsker ved Telemarksforsking, der hun blant annet jobber med regional utvikling, landbruk og reiseliv.

Hun har nettopp ledet et prosjekt om hvordan kornproduksjonen i Vestfold og Telemark kan bli mer klimarobust, slik at det er mulig å holde oppe den regionale matproduksjonen.

Kjøp billett til Mat og Landbruk 2020 her