Her er de nominerte til Landbrukets innovasjonspris 2020!

Splitkon, Folvengaard og Arbaflame er nominert til Landbrukets innovasjonspris 2020. – Innovasjon i landbruket er viktig fordi vi trenger nye ideer og løsninger som styrker egen konkurransekraft, sier fagsjef for næringspolitikk og innovasjon i Norsk landbrukssamvirke, Åge klepp.

Landbrukets innovasjonspris skal deles ut for sjette gang. Prisen løfter frem og hedrer personer eller bedrifter som har turt å satse på innovasjon innen bioøkonomien.

Årets nominerte har en ting til felles: alle satser tungt på klima og bærekraft. Årets kandidater til Innovasjonsprisen er Splitkon AS, Folvengaard AS og Arbaflame.

– Årets kandidater er representanter for bønder og bedrifter som tør å tenke nytt og som har full ressursutnyttelse og bærekraft som en viktig del av virksomheten, sier Klepp.

Splitkon: Mindre svinn og avfall

Ved å tilby krysslimtre som byggemateriale vil Splitkon redusere klimautslipp og øke verdiskapingen i norsk skognæring. Det unike med Splitkon sine krysslimtreprodukter er at de er, som det lyder i navnet, limt sammen for å oppnå ekstra sterke materialer.

Splitkon satser tungt på massivtrebølgen. I april åpnet de verdens største massivtrefabrikk på Åmot. Fabrikken markerer en ny nasjonal industrisatsing av norsk tre som byggemateriale, hvor bærekraftige og miljøvennlige løsninger står sentralt.

Treelementene til Splitkon kan være opptil 16 meter lange og tre og en halv meter brede, og leveres ferdig til montering på byggeplassen. Dette bidrar til at verdifulle råvarer ikke havner i søpla.

– I dag skjer for lite av foredlingen av norsk tømmer i Norge. Selskaper som Splitkon, som tør bruke ny teknologi for å få verdiskaping og gode klimaløsninger fra den norske skogen leverer bokstavelig på bestillingen om grønn omstilling. Slikt bør vi alle som er opptatt bærekraft applaudere, avslutter Klepp.

Morten Johansen, daglig leder i Splitkon Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Folvengaard AS: Mikroalger skal bli til mat og fôr

Folvengaard AS består av bøndene Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle. De startet opp med algeproduksjon på eget gårdsbruk, som de første i verden.

Ved bruk av lokale naturressurser og husdyrgjødsel produserer bøndene Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle mikroalger som skal bli til mat og fôr.

– Kravet til å tenke sirkulær vil utfordre alle bransjer, inkludert jordbruket. I så måte er det flott å se at noen tør gå foran i et terreng der få om noen har beveget seg. Algebøndene er definitivt blant dem som viser at vår bransje er langt fremme når det gjelder nytenkning, sier Klepp.

Alf Erik Gjørven og Rolf Olav Gjørven. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Arbaflame: Utvikler trepellets som kan erstatte kull

I 2009 startet selskapet Arbaflame å jobbe for å utvikle miljøvennlige trepellets som kan erstatte kull.

Pelletsene til Arbaflame lages av treflis, som er et kortreist overskuddsmateriale, og bidrar dermed både til høyere verdiskapning av trevirke og lavere CO2-fotavtrykk fra kullkraftverkene.

For den norske skognæringen er dette gode nyheter. Arbaflame benytter nemlig råstoff fra norske sagbruk til produksjonen av pelletsen.

Det unike med trepelletsene til Arbaflame er at de kan gå rett inn i forbrenningen ved dagenes kullkraftverk.

– Det å fase ut fossile energikilder er det viktigste verden kan gjøre for å bremse den globale oppvarmingen. Utfasing av fossilt kull er aller viktigst. I lys av det er Arbaflames innovasjon utrolig viktig, poengterer Klepp.

Bjørn Halvard Knappskog, administrerende direktør i Arbaflame. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Innovasjonsprisen har blitt en viktig pris

Tidligere vinnere av Innovasjonsprisen er Mære Landbruksskole, Sperm Vital, landbruksroboten Asterix, Soil Steam International og Mimiro.

– Jeg har hatt gleden av å følge mange av de tidligere prisvinnerne. Det er kult å se hvordan de alle sammen har utviklet seg. Et eksempel i så måte er Soil Steam International. Når store internasjonale konsern står på trappene og vil kjøpe en norsk jorddampmaskin, er det rimelig kult, sier Klepp.

I fjor var det Tine og Felleskjøpets nye teknologiselskap Mimiro som stakk av med seieren.

– For Mimiro var det en inspirasjon å få prisen og for oss en bekreftelse på at vi hadde gjort noe riktige valg for å bidra i utviklingen og digitaliseringen av norsk landbruk, sier daglig leder i Mimiro, Christian Schøyen.

Innovasjonsprisen 2020 deles ut på konferansen Mat og Landbruk 2020, den 14.januar. I juryen sitter Inger Solberg, Liv Monica Stubholdt og Nada Ahmed.

Kjøp billetter til Mat og Landbruk 2020 her