Innovasjonsprisen 2020

For sjette året på rad deler Norsk Landbrukssamvirke ut Innovasjonsprisen til en person eller foretak som tør å satse på innovasjon innen bioøkonomien. 

– Innovasjon er viktig for et konkurransedyktig norsk landbruk. Derfor deler vi ut en pris til de som tør å satse på nye ideer og innovasjoner, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

I 2019 gikk Innovasjonsprisen til Mimiro, som utvikler løsninger for automatisk datainnsamling fra fjøs og jorder som deretter hentes inn i felles dataplattform for å gi bedre beslutningsstøtte for bonden.

Tidligere vinnere av prisen er Soil Steam International Mære Landbruksskole for sitt klimaarbeid, SpermVital og landbruksroboten Asterix.

Kriterier Innovasjonsprisen

  1. Innovasjonen skal være et konkret resultat av forskning og utvikling innen landbruk eller matindustrien og skal være et bidrag i bioøkonomien.
  2. Innovasjonen må dekke en etterspørsel eller bidra til å skape et marked.
  3. Eksempler på kandidater til innovasjonsprisen kan være nye produkter fra tradisjonelle råstoff eller nye produksjonsmetoder som sørger for mer komplett resirkulering, bedre råstoffutnytting eller reduserte klimagassutslipp eller forurensning.