Hvordan kan vi bruke arealene våre på en bærekraftig måte?

Arne Bardalen er en av landets fremste eksperter på temaene matsikkerhet, klimarisiko og arealbruk.

Nå kommer han til Mat og Landbruk 2020 for å snakke om hva bærekraftig arealbruk er i en norsk kontekst.

Kjøp billett til Mat og Landbruk 2020 her

Tidligere i år la FNs klimapanel (IPCC) fram en ny spesialrapport om temaet klimaendringer og landarealer. Rapporten dokumenterer betydningene arealet har for utslipp av klimagasser, for å løse klimautfordringene, for naturmangfold og for matsikkerhet.

– Rapporten er særlig viktig fordi den viser oss hvor viktig forvaltning av landarealene er for å mestre alle disse utfordringene, sier Bardalen.

Han har nå satt IPCC-rapporten i en norsk kontekst for å få en bedre forståelse av sammenhengene mellom matsikkerhet, klimaendringer og bruk av landarealer, og vil presentere sine funn under årets konferanse.

– Rapportene fra IPCC er et solid globalt kunnskapsgrunnlag. Men globale rapporter gir likevel ikke konkrete svar på hva som er mest effektive løsninger i de enkelte land. Norge er absolutt ikke et gjennomsnitt av verden. Gode løsninger finnes bare dersom de enkelte land søker løsninger ut fra egne naturgitte, økonomiske, kulturelle og strukturelle forutsetninger, sier Bardalen.

Bardalen påpeker at flere rapporter på temaet tar utgangspunkt i et globalt matsystem.

– I virkelighetens verden finnes det et stort antall svært ulike og regionalt tilpassede matsystemer. Der er dette som må være utgangspunktet for en meningsfull diskusjon om matsystemers bærekraft, avslutter han.