Kristin Halvorsen: Fremtidens matproduksjon må tilpasses klimaendringene

Leder av klimaforskningssenteret CICERO, Kristin Halvorsen kommer til Mat og Landbruk 2019 for å snakke om hvordan klima vil påvirke matproduksjonen fremover.

-Klimaendringer påvirker allerede produksjon av mat svært mange steder i verden, sier Halvorsen.

Også i Norge har bøndene fått føle på klimaendringer. Tørkesommeren 2018 har allerede fått store økonomiske og personlige konsekvenser.

Den globale oppvarmingen vil bety mer ekstremvær

Lederen mener at den globale oppvarmingen betyr tørrere vær i tørre områder og omvendt.

-Men det betyr også mer ekstremvær og mer uforutsigbart vær.  I dag er global gjennomsnittlig oppvarming 1 grad Celsius over førindustriell tid. Jo høyere temperaturøkning, jo større utfordringer, sier hun.

Bærekraftig matproduksjon er klimatilpasset matproduksjon

Halvorsen mener bærekraftig matproduksjon betyr at vi må tilpasse matproduksjonen til klimaendringene.

-Det betyr valg av hva man skal dyrke og at det dyrkes variert slik at man begrenser sårbarhet.  Men det handler selvsagt også om at utslippene fra matproduksjon må ned, at svinn må begrenses og at kosthold må bli mer plantebasert, sier Halvorsen.