Debatt mellom dagligvaretoppene: Hvordan gjøre bærekraft lønnsomt i 2019?

På Mat og Landbruk 2019 kommer dagligvaretoppene for å diskutere hva bærekraftig matproduksjon egentlig er og hvordan vi skal gjøre bærekraft lønnsom i 2019. Her er en forsmak på debatten: 

Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen.

Hva er bærekraftig matproduksjon for dere?

Vi må ta innover oss at dagens globale matproduksjon utgjør en stor andel av jordas viktigste utfordring – klimagassutslippene. Med andre ord må vi som mataktør stille ambisiøse krav til oss selv og utfordre alle partnere til å bidra til å redusere risikoen for vår felles fremtid. Det betyr for oss – som alle andre hardt arbeid, komplekse prioriteringer innen områder som miljø, helse og landbruk. Vi har ikke noe valg slik vi ser det.

Hvordan skal vi gjøre bærekraft lønnsomt i 2019?

Lønnsomhet er et grunnleggende premiss for å klare langsiktige mål på bærekraft. Uten lønnsomhet i driften klarer man ikke ta viktige investeringer og prioriteringer innen bærekraft. Igjen – vi må legge til grunn at bærekraft bidrar til helhetlig lønnsomhet på lang sikt. Lønnsomhet og bærekraft er et tospann for å sikre langsiktig virksomhet.

Mette Fossum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i REMA 1000.

Hva er bærekraftig matproduksjon?

Bærekraftig matproduksjon handler om å dyrke, bearbeide, pakke, frakte og selge mat på en måte som ikke bidrar til overforbruk av ressurser som skal komme de neste generasjoner til gode.

Hvordan skal vi gjøre bærekraft lønnsomt i 2019?

Kundene våre blir mer og mer opptatt av hvordan maten produseres og hva den inneholder. Åpenhet vil ikke bare være et krav, men også en positiv opplevelse for kundene når de får vite hvilken gård maten kommer fra, hva bonden heter, om dyra har hatt det bra og om maten er sunn og god.

Bjørn Takle Friis, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coop Norge.

Hva er bærekraftig matproduksjon?

Det enkle svaret er mat som er produsert med omtanke for mennesker, dyr og miljø. Det betyr minst mulig negativ påvirkning på miljø og dyr, og av mennesker som har rettferdige arbeidsvilkår. Coop vil bidra til bærekraftige verdikjeder, fra råvare til forbruker.

For meg er bærekraftig matproduksjon mat som på sin reise fra jord til bord har en minst mulig negativ påvirkning på miljøet, og som er produsert under rettferdige arbeidsvilkår. For Coop betyr dette at vi må ta bærekraftige valg i hele verdikjeden.

Hvordan skal vi gjøre bærekraft lønnsomt i 2019?

Med tanke på hvilke globale utfordringer vi står overfor, er et ikke et alternativ å fortsette som før. Det avgjørende er at alle produksjoner og produkter bærer sine faktiske miljøkostnader. I dag er det dessverre ikke slik. Det betyr at forurenser ikke betaler, hvilket skaper konkurransevridende effekter. Dette er både en politisk og en innovasjonsmessig utfordring.

Bærekraft handler gjerne om effektiv ressursbruk – og er allerede lønnsomt på mange områder. Som forbrukereid dagligvareaktør er det avgjørende for oss å bidra til at kundene, som eier oss, både har anledning til, og faktisk velger mer bærekraftige alternativ. Vi må derfor være enda tydeligere i vår kommunikasjon med henhold til hvordan man kan velge bærekraftig. Noen stikkord er mer frukt og grønt, mer økologi, mer vegetar.

Bærekraft handler kort fortalt om å gjøre mer med mindre ressurser, og er derfor lønnsomt på mange måter allerede i dag. For vår del handler det om å sørge for at flest mulig av de varene vi tilbyr kunder og medeiere er bærekraftig produsert, og at vi selger mer av disse.