Landbrukets Innovasjonscamp 2019 skal handle om dyrevelferd

Sammen med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd arrangerer Norsk Landbrukssamvirke landbrukets innovasjonscamp for tredje gang. Denne gangen skal campen handle om hvordan vi kan bedre dyrevelferden i Norge.

– I år har vi valgt dyrevelferd som tema for campen. Vi ser at dyrevelferd er et tema opptar mange forbrukere. I Norge er vi allerede veldig gode på dyrevelferd, men også vi skal bli enda bedre, sier fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Deltakerne fra campen har allerede møttes to ganger. Den siste samlingen skjer under Mat og Landbruk 2019.

En innovasjonscamp er en 48 timers workshop der ulike mennesker med ulik fagbakgrunn kommer sammen for å finne en eller flere løsninger på et problem. En innovasjonscamp er bare starten på en innovasjonsprosess.

– Dette er tredje gangen vi arrangerer Innovasjonscamp. Vi ser at campen inspirerer til innovasjon og det er det vi prøver å oppnå. Vi skal ikke redde verden på tre dager, men vi kan komme noen millimeter nærmere en løsning, sier Klepp.

Løsningene fra innovasjonscampen skal presenteres foran hele Mat og Landbruk 2019 og vurderes av en jury. De ideene som juryen liker best vil bli premiert med forsknings- og utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Se video som forklarer hva en innovasjonscamp egentlig er: