Dette skjedde på Mat og Landbruk 2018

En strålende konferanse er nå over. Vi takker alle foredragsholdere, deltakere og samarbeidspartnere for at dere gjorde dagen perfekt!

Her er noe av det som skjedde på Mat og Landbruk 2018:

Lansering av landbrukssamvirkenes ringvirkninger

På vegne av Norsk Landbrukssamvirke har Samfunnsøkonomisk Analyse laget en analyse som tar for seg ringvirkningene av store deler av norsk matindustri.

Analysen viser at ringvirkningene kommer på 40 milliarder i verdiskaping og 56 000 årsverk.

Rapporten ble lagt frem på Mat og Landbruk og overlevert mat- og landbruksminster Jon Georg Dale og sentrale medlemmer av Stortingets næringskomité.

Alle resultatene fra analysen kan man finne på en egen nettside

Bærekraft = Konkurransekraft

Bjørn Haugland, direktør for bærekraft i DNV, var konferansens Keynote Speaker. Hans budskap var at i fremtiden vil bærekraft være lik konkurransekraft.

«Næringlivet internasjonal anser at framtidig konkurransekraft i stor fra avhenger av bedriftenes evne til å bidra til FNs bærekraftsmål», sa han fra talerstolen på Mat og Landbruk

Se hele foredraget til Bjørn Haugland her:

Innovasjonsprisen gikk til Soil Steam International

Soil Steam International har utviklet en maskin som bruker vanndamp som alternativ til kjemikalier for å rense jordbruksjord for uønskede organismer slik som sopp, ugress og nematoder.

Innovasjonsprisen deles ut til personer eller virksomheter som har satset på innovasjoner innen bioøkonomien.

Se video:

Landbrukets innovasjonscamp ble arrangert for andre gang under Mat og Landbruk

30 deltakere deltok på Landbrukets innovasjonscamp og pitchet ideene sine foran alle de 350 deltakerne på Mat og Landbruk.

NoDate og Vårlig vant konkurransen og får utviklingsstøtte av Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Se video fra da Innovasjonscampdeltakerne pitchet ideene sine: