Bilder fra Landbrukets Innovasjonscamp 2018

Foto: Dag Bergset Ulvedal