Roboten Asterix kan redusere forbruket plantevernsmidler med 99,5 prosent!

Adigo er et norsk selskap som arbeider med industriell produktutvikling og er nominert til Innovasjonsprisen 2017 for roboten Asterix som kan redusere forbruket av plantevernmidler med opptil 99,5 prosent.

Innovasjon er viktig for en konkurransedyktig landbruk- og matindustri. For tredje året på rad gir Norsk Landbrukssamvirke bort Innovasjonsprisen for å hedre personer eller foretak som våger å satse på innovasjoner innen bioøkonomi.

Selskapet har utviklet flere produkter innen presisjonsjordbruket, deriblant jordbruksroboten Asterix. Asterix er en robot som kombinerer bildebehandling med mikrodråpesprøyting for å fjerne ugress i radkulturer.

Roboten er autonom og kan gjøre ugressfjerning mer skånsomt enn i dag. Ved å dryppe plantevernmiddel utelukkende på ugresset og ikke på nytteplanten, kan forbruket av plantevernmiddel reduseres med opptil 99,5 prosent.

Avansert bildeteknologi er en nøkkel til for at Asterix kan gjøre en god jobb. Bilder brukes til å finne ugresset som skal sprøytes og til å estimere robotens bevegelse. Maskinsynalgoritmen benytter informasjon om bladenes struktur, farge og form til å skille ugress og nytteplante. I tillegg navigerer roboten ved hjelp av sensorer på hjulene og bildeteknologien. Perfekt navigasjon er avgjørende for at Asterix skal fungere optimalt. Dysene som skal droppe plantevernmidlet må være nøyaktige helt ned på milimeteren.

Roboten er selvgående, og den har hybrid-drift. Asterix har elektromotorer, batterier og bensindrevet generator.

 Tester utført av NIBIO har vist at ved hjelp av Asterix kan bruken av plantevernmidler reduseres med 95 prosent – kanskje inntil 99,5 prosent. Når det er kun ugresset som blir sprøytet, vil rester av plantevernmidler i nytteplanten bli tilnærmet null. Produsenter som tar i bruk denne teknologien vil kunne bli godt mottatt i et marked hvor stadig flere er opptatt av hvordan maten har blitt produsert.

 I følge Adigo er de ledende på utvikling av denne type roboter. Det gjenstår noe uttesting før de har en robot i markedet. I løpet av de neste par årene skal roboten være markedsklar.  Adigo vil utvikle roboten i Norge, men ser gode muligheter å selge roboten på det internasjonale markedet.