På tide å tenke i sirkler

– Fremtiden tilhører bioøkonomien og det sirkulære mulighetsrommet. For å få til økt produktivitet, sysselsetting og klimaresultater må vi tenke helhetlig i kretsløp, mener Eirik Selmer-Olsen, konserndirektør for forskning og utvikling i Tine.

Selmer-Olsen kommer til Mat og landbruk 2017 for å snakke om hvordan landbruket i fremtiden må utfylle hverandre og hvordan vi må tenke nytt for å skape sirkulære mulighetsrom og nye muligheter for grønn konkurransekraft.

– Norge er et annerledesland som produserer biomasse over hele landet. Biomassen kan utnyttes lokalt eller regionalt og kan omdannes til produkter i distriktene. Et eksempel er hvordan Tines produksjonslokaler samarbeider med ulike aktører på Kivamarka på Jæren. Det gir spennende miljøgevinster og økt produktivtet for alle parter, sier Selmer-Olsen.