Er du klar for en møkkarevolusjon?

N2 Applied er nominert til Innovasjonsprisen 2017 for sin teknologi som reduserer lystgassutslippene fra norsk jordbruk. Innovasjon er viktig for en konkurransedyktig landbruk- og matindustri. For tredje året på rad gir Norsk Landbrukssamvirke bort Innovasjonsprisen for å hedre personer eller foretak som våger å satse på innovasjoner innen bioøkonomi.

N2 Applied er et norsk selskap utenfor Kongsberg og har ved hjelp av avansert plasmateknologi revolusjonert Birkelands lysbueteknologi til å fiksere nitrogen fra luften.

Når nitrogenet tilsettes husdyrgjødsel kan dette redusere behovet for mineralgjødsel i norsk jordbruk og verden for øvrig. Denne teknologien kan redusere lystgassutslippene og ammoniakktapene knyttet til norsk jordbruk betydelig.

Norsk Hydro brukte lysbueteknologien til å fremstille kunstgjødsel de første årene. Denne ble imidlertid forlatt etter få år ettersom den var meget energikrevende. N2 Applied har klart å utvikle en lysbueteknologi som krever vesentlig mindre energi. Målet til N2 Applied er at bønder verden over kan bruke denne nye teknologien til å fremstille saltpetersyre på egen gård. Når denne syren blandes i husdyrgjødselen synker ph-nivået i husdyrgjødselen, og nitrogentapet som er knyttet til fordamping reduseres betydelig.

 N2 Applied har gjort beregninger som viser at utslippet fra norske husdyr med hjelp av deres teknologi kan reduseres med 722.000 tonn CO2 ekvivalenter. Selskapet vurderer markedet for deres produkt å være stort. Gründerne vil først etablere seg på det europeiske markedet, for deretter å vokse i resten av verden.

Gründer Grete Sønsteby kommer til Mat og landbruk 2017 for å snakke om mulighetene som reaktoren deres byr på.

Se hele programmet til Mat og landbruk 2017 her!