Bonden som grønn energiprodusent

Antec Biogas har laget en biogassreaktor som er tre til fire ganger raskere enn andre biogassreaktorer. Reaktoren gjør det mulig for bonden å bli sin egen energi- og gjødselprodusent!

Antec Biogas er nominert til Innovasjonsprisen 2017 for å ha laget en reaktor som gjør biogassproduksjon mer lønnsom. Innovasjon er viktig for en konkurransedyktig landbruk- og matindustri. For tredje året på rad gir Norsk Landbrukssamvirke bort Innovasjonsprisen for å hedre personer eller foretak som våger å satse på innovasjoner innen bioøkonomi.

Antec Biogas as ble grunnlagt i august 2014 og har i flere år forsket på hvordan man kan fremstille biogass på en mer effektiv og økonomisk måte ved bruk av naturens egne prosesser. Det er blitt utviklet en ny type biogassreaktor med gode testresultatene. Reaktoren har potensialet til å bli en «gamechanger» i markedet for produksjon av biogass og biogjødsel.

Bioreaktoren består av flere kamre, er fleksibel og skalerbar. Den benytter ulike sammensetninger og alle typer husdyrgjødsel, matavfall, slakt og kloakkslam. Antec prinsippet går ut på «Plug and Flow» + Biofilm og er patentert.

Antec Biogas ser hele verden som et potensielt marked for reaktoren og biogassløsninger. Løsningen er verdensledende med hensyn til effektivitet og har stort potensial nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Reaktoren behandler alle typer biologisk avfall, dette gir den mange bruksmuligheter. Utover landbruksgjødsel kan kloakkslam og organisk matavfall benyttes som substrater.

Antec Biogas produserer komplette containerbaserte biogassanlegg i Norge i dag. Disse fraktes ut i verden med skip og lastbil og monteres effektivt på ønskede plasser. Antec har et mål om å produsere over 100 anlegg pr år innen 2022 – det tilsvarer ca 500 reaktorer pr år.  Hvis selskapet når sine produksjonsmål, vil dette innebære om lag 75 -100 norske årsverk.

Daglig leder og gründer av Antec, Egil Andersen, kommer på Mat og Landbruk 2017 for å snakke mer om bondens muligheter som sin egen energiprodusent!

Se hele programmet til Mat og landbruk 2017 her!