Vi rydder plass til jordbruksmeldingen!

Fredag ble 9. desember ble Stortingsmelding 11 Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon lagt frem av Regjeringen.

«Enklere virkemiddelstruktur med forenkling av ordninger, færre offentlige inngrep i næringsdriften, økt konkurranse gjennom endringer i markedsbalanseringen og mer markedsretting av produksjonen, er sentralt i regjeringens jordbrukspolitikk,» skriver Regjeringen på sine nettsider om meldingen.

Vi rydder plass i programmet til årets første debatt om jordbruksmeldingen. Mat og landbruk 2017 blir bransjen første anledning til å diskutere om meldingen leverer på ambisjonen om økt norsk matproduksjon og til å høre hva stortingspolitikerne egentlig mener om regjeringens nye landbrukspolitikk.

I panelet kommer Geir Pollestad, Line Henriette Hjemdal, Pål Farstad, Odd Omland, Lars Petter Bartnes og Statsråd Jon Georg Dale.

 Se hele programmet til Mat og landbruk 2017 her!