Vil ny genteknologi utfordre norsk avl?

Norsk husdyravl er som kjent best i verden, men hvordan skal de norske avlsbedriftene opprettholde fortrinnet til resten av verden i fremtiden med stadig nye fremskritt innen bio- og genteknologi?

Eli Grindflek er forskningssjef i Norsvin og kommer til Mat og landbruk 2017 for å fortelle oss som hvilke teknologier Norsvin bruker for å forbedre avlen på gris, men også om hvilke teknologier som kan utfordre bransjen på sikt.

Crispr er en forholdsvis ny teknologi som gjør det mulig å redigere i gensekvenser. Vil dette bli avgjørende for konkurransekraften til norsk avl fremover?

– Bruk av bioteknologiske metoder er veldig viktig i norsk avl. Forskningen og utviklingen innen bioteknologi er enorm og jeg tror nye metoder vil få stor betydning for avlen. Crispr er en av disse metodene, ny utvikling innen reproduksjonsteknologi er en annen, sier Grindflek. 

Se hele programmet til Mat og landbruk 2017 her