Har du kobla kua di til internett?

Evnen til å lagre og analysere store datamengder er nå i rask utvikling. Sensorer har blitt så billige at det er mulig å måle det meste planter, mennesker og dyr foretar seg fortløpende.

Teknologiselskapet Microsoft har utviklet produkter som Connected Cows og HealthyCow24 som overvåker kua 24 timer i døgnet og sier fra til bonden når noe er galt.

Teknologidirektør i Microsoft Norge, John Henrik Andersen, kommer til Mat og landbruk 2017 for å fortelle om noen av produktene som Microsoft har utviklet til landbruket og hvorfor akkurat landbruk er et av Microsofts satsingsområder.

Big Data og norsk husdyravl 

I tillegg til å holde bonden oppdatert på dyrene sine innhenter produktene til Microsoft og andre teknologileverandører innmari mye ny data.

Sverre Bjørnstad, administrerende direktør i GENO, kommer til Mat og landbruk 2017 for å snakke om hvordan norsk avl ikke lenger kan lene seg på historisk gode data.

– Skal vi fortsette å ligge i forkant må vi utnytte mulighetene i moderne datainnsamling, sier Bjørnstad.

Bjørnstad vil snakke om hvordan de nye mulighetene til å innhente store datamengder vil styrke konkurransefortrinnene til norsk landbruk ytterligere.

– Ny teknologi gjør også at vi kan få data på egenskaper som tidligere ikke lot seg registrere, sier han. 

Trykk her for å se hele programmet til Mat og landbruk 2017