Mat og Landbruk 2016 er for deg som vil ta grep for et grønt skifte!

Norge står midt i en krevende omstilling med stigende arbeidsledighet, voksende statsutgifter og en handelsbalanse som ville fått de fleste til å miste nattesøvnen.  Både stats- og finansminister har uttalt at vi må frem til «en ny normal for norsk økonomi».

Til tross for utfordringer mener vi Norge sitter på den grønne gren. Vi er rike på jord, skog og hav. Vi har også bedrifter som er villige til å satse på nye innovasjoner. TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri er allerede ledende i sin satsing på bioøkonomi.

Men, hvis den grønne utviklingen skal skyte fart trengs det strukturell tilrettelegging. På samme måte som det ble tilrettelagt for oljeindustrien på 50- og 60-tallet trenger den grønne økonomien nå en aktiv næringspolitikk! Det trengs virkemidler som reduserer investeringsrisiko, letter tilgang på risikokapital og økte ressurser til forsking og innovasjon. Det norske offshore-eventyret er basert på en aktiv næringspolitikk som tilrettela for private investeringer – dette er en suksesshistorie vi må gjenskape!

Foods of Norway kan bli en slik suksesshistorie. Foods of Norway er et forskningsprosjekt som undersøker om det er mulig å erstatte dyre- og fiskefôr fra importert soya med norske makroalger og trevirke. Om resultatene er positive kan de industrialiseres og danne grunnlaget for et nytt offshore-eventyr! Foods of Norway kan bli en ny teknologirevolusjon i landbruket som skaper verdier med utgangspunkt i både havet og skogen.

Når velferdsstaten i framtiden igjen skal tuftes på grønne framfor svarte karboner vil jorda bli mer verdifull og landbruket viktigere. I det grønne skiftet spiller landbruket og matindustrien en nøkkelrolle og vi står klare til å skape ny industri, nye arbeidsplasser og nye produkter!

Årets Mat og Landbruk-konferanse vil ta for seg alle disse mulighetene i en ny grønn økonomi. Mat og Landbruk 2016 er for deg som vil ta grep for et grønt skifte!

Ta grep – meld deg på i dag! Meld deg på —–> her!

Hilsen Ola

Ola Hedstein er administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke